Maatark OÜ

Firmast Tegevused Labor Kontakt Uudised
 

OÜ Maatark pinnaseuuringute labor loodi 2008. aastal maavarade uuringute kiiremaks menetlemiseks. Seetõttu on meie peamiseks teenuseks tellijatele pinnase lõimise analüüs pudedatest setetest.

Sõelumiseks kasutame firmas Retsch toodetud varustust. Retsch on üks juhtivaid ettevõtteteid, kes on suunanud oma tegevuse laboris kasutatavatele peenestamis- ja sõelumisinstrumentide tootmisele (http://www.retsch.com).

Oleme oma sõeltekomplekti komplekteerinud lähtuvalt „Maapõueseadusest” ja Keskkonnaministri määrusest nr 44 „Üldgeoloogilise uurmistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord”, mistõttu kuuluvad täiskomplekti 70, 40, 20, 10, 5, 2,5, 1,25, 0,63, 0,315, 0,16 ja 0,05 millimeetrise ava suurusega sõelad. Liiva sõelumisel kasutatavas standardses komplektis on kuni 6 sõela (2,5 mm ja väiksemad) ning kruusa ja moreeni puhul täiskomplekt 11 sõelaga. Tellija soovi kohaselt on sõelumisel võimalik kasutada ka standardsest erinevat sõeltekomplekti. Vastavalt materjalile peaks proovi suurus olema kuni 3 kg.

Labori varustusse kuulub samuti kuivatus/kuumutuskapp, mis tagab proovide kvaliteetse eeltöötlemise enne sõelumist. Soovi korral on võimalik tellida kuivatus/kuumutustöid (niiskussisalduse määramist ja kuumutuskadu).

Maatark OÜ pinnaseuuringute labor asub Tartus aadressil Riia 181A.

Täpsem info: Argo Jõeleht, e-post: argo.joeleht ät maatark.ee tel: 58091176