Maatark OÜ

Firmast Tegevused Labor Kontakt Uudised
 

Maatark OÜ tegevusprofiilile analoogsete uuringutega on firmaga seotud isikud Tartu Ülikoolis töötades tegelnud aastaid.

Mõned viited teostatud uuringutele ja juhendatud üliõpilastöödele:

Maalihete jt. nõlvaprotsesside uurimine, prognoos ja kaardistamine:
             Kalm,V., Hang,T., Rosentau,A., Talviste,P. ja Kohv,M. 2002: Maalihked Pärnu maakonnas. Käsikiri              Pärnu Maavalitsuse planeeringute osakonnas, Tartu, 46 lk. (fail).
Maavarade uuringud:
             Ainsaar,L., jt., nt: Marandi,A., Rosentau,A.Võrumaa lubjakivid
Põhjavee uuringud:
             Põhjavee mikrokomponentide seired aastatel 2002-2005
             Torma valla joogivee uuring
             Karro,E., Kalm,V. and Eensaar,J., 2004. Human induced groundwater level fluctuation in Quaternary              deposits of Tartu old city (fail)
Rajatiste keskkonnamõju hindamine:
             Saaremaa püsiühenduse trassi variantide keskkonnamõjude hindamine (Tartu Ülikool, 1999) (fail)

Magistritööd:

Kohv, Marko. Geological setting and mechanism of Audru landslide (Audru maalihke mehhanism ja
             geoloogia) Tartu, 2005, 43 lk., Juh. T. Hang, P. Talviste
Polikarpus, Maile. Elektrijuhtivuse karotaazi kasutamine puurkaevu seisundi hindamiseks Variku vaatluskaevu
             näitel. Tartu, 2003, 44 lk., Juh. A. Jõeleht, A. Marandi.
Rosentau, Alar. Looduslike ehitusmaterjalide majandus- ja keskkonnageoloogiline analüüs Võru maakonna
             näitel. Tartu, 2001, 80 lk., Juh. V. Kalm.

Bakalaureusetööd:

Lokotar, Aivo. Tartu vanalinna vajumiste ja pinnaste geotehniliste omaduste analüüs. Tartu, 2005, 30 lk.,
             Juh. V. Kalm
Lasberg, Katrin. Pinnaste geotehnilised omadused Tartu vanalinna kvartalis. Bakalaureusetöö
             keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2005, 57 lk., Juh. V. Kalm