Maatark OÜ

Firmast Tegevused Labor Kontakt Uudised
 
OÜ Maatark on ülikoolist võrsunud äriühing (spin-off firma), asutatud Tartu Ülikooli töötajate poolt 2005. aastal. OÜ Maatark eesmärgiks on ülikoolist tuleva praktilise oskusteabe rakendamine ettevõtluses kasutades ülikoolis väljatöötatud tehnoloogiaid, metoodikaid ja teadmisi praktiliste, kuid teadusmahukate ülesannete lahendamisel ja protsesside suunamisel.

Ühtlasi kasutame ettevõtete/asutuste geoloogia-, maavarade-, hüdrogeoloogia-, insenerigeoloogia- ja nendega külgnevates spetsiifilistes valdkondades esilekerkivaid probleeme oma teadustöös ning geoloogia osakonna üliõpilaste lõpu-, magistri- või doktoritöö uurimisobjektina.

Koostööpartnerid:
     Tartu Ülikooli geoloogia osakond
     Tehnilise Järelvalve Amet